Konzert News
Do 13. Dezember 2018
Do 13. Dezember 2018
CHF 25.90 / 31.00
Mi 12. Dezember 2018
Mi 12. Dezember 2018
CHF 17.30 / 27.40 / 29.00 / 34.10
CHF 19.80 / 31.50 / 34.10 / 39.20
Do 21. Februar 2019
Triotage: East Sister (ch) & Liebeslied (de/ch) & Marimba Trio (ch)
CHF 25.00 / 30.00
CHF 23.40 / 37.20 / 41.20 / 46.30
Sa 23. Februar 2019
Triotage: La Force (ca) & Trio Süd (ch) & Loher Troller Sartorius (ch) u.a.
CHF 25.00 / 30.00
TBA (Buchbar ab Di 18.12.18, 10h)
Di 11. Dezember 2018
Di 11. Dezember 2018
CHF 89.90 / 100.90 / 131.90 / 161.90 / 191.90 / 251.90
Mo 10. Dezember 2018
Mo 10. Dezember 2018
Mi 05. Dezember 2018
Mi 05. Dezember 2018
CHF 25.90 / 36.10 / 37.20
CHF 29.00 / 32.10 / 37.20 / 43.30
CHF 37.20 / 41.20 / 48.40 / 53.50
Di 04. Dezember 2018
Di 04. Dezember 2018
CHF 84.90 / 99.90 / 114.90
CHF 89.90 / 100.90 / 111.90 / 126.90
Do 13. Dezember 2018
Do 13. Dezember 2018Tickets/Infos
CHF 25.90 / 31.00
Mi 12. Dezember 2018
Mi 12. Dezember 2018Tickets/Infos
CHF 17.30 / 27.40 / 29.00 / 34.10
CHF 19.80 / 31.50 / 34.10 / 39.20
Do 21. Februar 2019
Triotage: East Sister (ch) & Liebeslied (de/ch) & Marimba Trio (ch)
CHF 25.00 / 30.00
CHF 23.40 / 37.20 / 41.20 / 46.30
Sa 23. Februar 2019
Triotage: La Force (ca) & Trio Süd (ch) & Loher Troller Sartorius (ch) u.a.
CHF 25.00 / 30.00
TBA (Buchbar ab Di 18.12.18, 10h)
Di 11. Dezember 2018
Di 11. Dezember 2018Tickets/Infos
CHF 89.90 / 100.90 / 131.90 / 161.90 / 191.90 / 251.90
Mo 10. Dezember 2018
Mo 10. Dezember 2018Tickets/Infos